2021 YILI TRAFİK SİGORTASI LİMİTLERİ

” Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Trafik Sigortası “ ve ” Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Trafik Sigortası “ 2021 yılı için geçerli olacak asgari teminat limitleri açıklandı. Buna göre;

 2021 yılında aracınızla herhangi bir kaza yapmanız durumunda sigorta şirketinin üstleneceği teminat limitleri şunlardır:

 

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2021 (Sürücü dahil 9 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.150.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.150.000 ₺

Taksi Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.150.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.150.000 ₺

Minibüs Trafik Sigortası Teminatı 2021 (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2021 (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 7.740.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 7.740.000 ₺

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk ve ayakta yolcu sayısı kadar) dikkate alınarak artırılır.

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2021 (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺ 
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 13.330.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 13.330.000 ₺

Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk ve ayakta yolcu sayısı kadar) dikkate alınarak artırılır.

Kamyonet Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

Hazine Müsteşarlığı’nın 25.08.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Sektör Duyurusu gereğince Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) araç türünde düzenlenen Trafik Sigortası poliçeleri için kaza başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm asgari teminat limitleri, araç ruhsatlarında yazmak kaydıyla Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk ve ayakta yolcu sayısıkadar) dikkate alınarak artırılır.

Kamyon Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

İş Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

Traktör Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.150.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.150.000 ₺

Römork Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dâhildir.

Motosiklet ve Yük Motosikleti Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 1.290.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.290.000 ₺

Tanker Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

Çekici Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 4.300.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 4.300.000 ₺

Özel Amaçlı Taşıtlar Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.150.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.150.000 ₺

 

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan; itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

Tarım Makinesi Trafik Sigortası Teminatı 2021

 • Araç Başına Maddi Giderler 43.000 ₺
 • Kaza Başına Maddi Giderler 86.000 ₺
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.150.000 ₺
 • Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm 430.000 ₺
 • Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm 2.150.000 ₺

Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dâhildir.

Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine istinaden yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan bütün trafik sigorta poliçeleri için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın geçerli olacaktır.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU‘NA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Trafik kazaları tazminat hakkında basında çıkan haberler

TRAFİK KAZALARINDA MAĞDUR OLMAMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

  Trafik Sigortası Teminat Limitleri Ne Kadar?
  Gizlilik ayarları
  Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı aracılığıyla kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen[https://www.trafikkazaavukati.com/gizlilik-politikasi/] kontrol edin
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google
  Spotify
  Consent to display content from Spotify
  Sound Cloud
  Consent to display content from Sound
  Hemen Arayın